Grafik
-
Til forsiden
Om projektet
Cases
Publikationer
SitemapUdskriftsvenlig

Klimatilpasning ved projektering af Silkeborg-motorvejen

Da motorvejen gennem Silkeborg blev anlagt, blev den flere steder gravet ned til niveau med eller under nuværende grundvandsstand. Ud for Silkeborg Højskole og ved den 300 meter lange overdækning af motorvejen ligger vejens absolut laveste punkt: 6 meter under terræn. Det gav ekstra udfordringer i forhold til design af vejens udformning, så den ikke oversvømmes. Hvor lang en sektion af motorvejen skal sikres specielt mod stigende grundvandsstand? Og hvordan påvirker det grundvandsforløbet oven og neden for vejen?Hertil kommer at de ukendte og potentielt kritiske faktorer for hvordan grundvandsforholdene vil udvikle sig under et ændret klima om 100 år.

Projektet formål er at koble grundvandsmodellering og klimaprojektioner med analyser af ekstremværdier og usikkerheds vurderinger tidligt i motorvejsprojekteringen. Det har skabt en forskningsbaseret viden om, hvordan klimaændringer via grundvandsforhold forventes kunne påvirke dette vejanlæg.

Vejdirektoratet og GEUS indgik derfor en aftale om det 9-årige forskningssamarbejde Mosikt, med det formål at frembringe ny viden om grundvandsforhold af betydning for projektering, anlæg og drift af motorvejen gennem Silkeborg, herunder specielt at vurdere hvordan effekterne af klimaændringer på hydrologi og grundvand  forventes at påvirke sådanne store danske vejanlæg.

Projektets afsluttende rapporter

Slutrapport: Grundvandsmodel for motorvejsstrækning gennem Silkeborg. GEUS-rapport 30.

Teknisk rapport fase 3: Grundvandsmodel for motorvejsstrækning gennem Silkeborg. GEUS-rapport 29.


Grafik
© GEUS Øster Voldgade 10, 1350 København K, E-mail:
Sidst ændret : Torsdag 2. maj 2019
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!