Grafik
-
Hjem
Om projektet
Cases
Publikationer
 Hjem > Om projektet

Om projektet

Projektet er et forskningssamarbejde mellem GEUS og Vejdirektoratet. Projektet er afsluttet, det blev påbegyndt i 2010 og afsluttet 2019. Formålet med forskningssamarbejdet har været at frembringe ny viden om grundvandsforholdene af betydning for projektering, anlæg og drift af motorvejen gennem Silkeborg, herunder specielt at vurdere hvordan effekterne af klimaændringer på hydrologi og grundvand  forventes at påvirke sådanne store danske vejanlæg. Samarbejdet mellem GEUS og Vejdirektoratet (VD) har kørt som et faseopdelt projekt i perioden. Samarbejdet blev etableret på initiativ af VD ud fra en erkendelse af, at klimaændringer inden for de næste 100 år vil kunne påvirke grundvandsforholdene omkring den kritiske strækning, hvor motorvejen gennem Silkeborg er nedsænket i forhold til terræn.

På samme tid fandtes der heller ikke relevant forskningsbaseret viden om, hvordan klimaændringer via ændringer i grundvandsforhold og hydrologiske forhold kan forventes at påvirke sådanne store danske vejanlæg, samt over hvor store usikkerheder der vil være på sådanne estimater.

Grafik
© GEUS Øster Voldgade 10, 1350 København K, E-mail:
Sidst ændret : Torsdag 2. Maj, 2019
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!