Grafik
-
Hjem
Om projektet
Cases
Publikationer
 Hjem > Cases > Betydningen af geologiske data

Betydningen af geologiske data

Geologiske data og geologisk forståelse er tidligere dokumenteret at have afgørende betydning for kvaliteten af en grundvandsmodel og nøjagtigheden af dens prædiktioner. I forbindelse med projekteringen af motorvejen er der indsamlet en omfattende mængde geologiske data svarende til, eller måske lidt mere end hvad der er almindelig praksis for tilsvarende infrastrukturprojekter. I de efterfølgende to projektfaser er der indsamlet og analyseret yderligere data. Spørgsmålet er hvor stor værdien af de yderligere data og analyser er.

Formålet er at undersøge hvor stor betydning geologisk data og viden har for design af motorvejen, samt vurdere betydningen af geologisk usikkerhed.

Projektaktiviteter

·         Der er indsamlet ekstra geologiske data, som blev nemt tilgængelige i forbindelse med udgravningerne til motorvejen. På baggrund heraf er den geologiske model, der indgår i grundvandsmodellen, blevet opdateret.

·         Usikkerhederne på afstanden mellem bunden af spuns og overkanten af prækvartæret er blevet analyseret med geostatiske metoder og betydningen for grundvandsstanden omkring motorvejsanlægget er beregnet med grundvandsmodellen.

Resultater og ny viden

·         Anvendelse af den opdaterede geologiske model, som var blevet forbedret på nogle relativt få detaljer omkring sammenhængen mellem geologiske lag ved skræntfoden, viste sig at have en markant betydning i form af en mere nøjagtig modelsimulering (uden omkalibrering af modellen). Såfremt de geologiske justeringer havde været væsentlig større, ville det formentlig også have resulteret i forbedrede modelsimuleringer, men måske først efter en omkalibrering af modellen.

·         Den geologiske usikkerhed tæt på bunden af spunsen viste sig at forårsage usikkerheder på op til 1 m i standard afvigelse af den simulerede grundvandsstand indenfor en 500 m zone af spunsen. Denne usikkerhed er større end usikkerheden forårsaget af (usikre) klimaændringer

·         For dette projekt kunne det have været værdifuldt at inddrage den geologiske usikkerhed i projekteringsgrundlaget.

 

Formidling

GEUS Rapport (slutrapport udgivet oktober 2019)

Videnskabelig artikel Troldborg et al. (to be submitted by June 2019)

Grafik
© GEUS Øster Voldgade 10, 1350 København K, E-mail:
Sidst ændret : Onsdag 8. Maj, 2019
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!