Grafik
-
Hjem
Om projektet
Cases
Publikationer
 Hjem > Cases > LAR og påvirkningen af grundvandsspejlet

LAR og påvirkningen af grundvandsspejlet

Et af de hyppigst anvendte tiltag i klimatilpasningen i danske byer er lokal infiltration af regnvand, en såkaldt LAR (Lokal Afledning af Regnvand) løsning, hvor vand fra tage og befæstede arealer infiltreres direkte i faskiner eller regnbede i nærheden af de befæstede arealer. Infiltration af regnvand vil øge grundvandsdannelsen og dermed øge grundvandsstanden.

Formålet er at beregne hvordan forskellige strategier for LAR kan påvirke grundvandsspejlet omkring motorvejen.

Projektaktiviteter

Ved hjælp af grundvandsmodellen er tre scenarier analyseret:

1.       konventionel drænafledning

2.       infiltrationsbassiner

3.       LAR

 Effekten på grundvandsstanden er sammenlignet med den beregnede effekt af klimaændringen i 2100.

Resultater og ny viden

  •        Klimatilpasningstiltag som fx lokal afledning af regnvand (LAR), der gennemføres for at reducere uønskede effekter af klimaændringer, kan under visse hydrogeologiske forhold resultere i væsentligt større uønskede effekter end selve klimaændringerne.
  •        For Silkeborgmotorvejen kan LAR i byområder i Silkeborg bevirke en øgning af middel grundvandsstanden omkring motorvejstracet på ½-1 m., sammenlignet med en påvirkning fra klimaændringer på ca. 10 cm.


Formidling

Videnskabelige artikler – Randall et al. (2013); Kidmose et al. (2015)

Vand & Jord, maj 2017

Adskillige foredrag i Danmark

Møder med Silkeborg Kommune og Silkeborg Forsyning

Grafik
© GEUS Øster Voldgade 10, 1350 København K, E-mail:
Sidst ændret : Onsdag 8. Maj, 2019
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!